Tặng cho nhà đất không sang tên bị phạt thế nào?

Tặng cho nhà đất không sang tên bị phạt thế nào?

Tặng cho nhà đất không sang tên bị phạt thế nào?

Bất động sản Thuận Việt Group

Bất động sản Thuận Việt Group
Bất động sản Thuận Việt Group
Môi giới nổi bật
nhà đất nổi bật
Tặng cho nhà đất không sang tên bị phạt thế nào?

Tặng cho nhà đất không sang tên bị phạt thế nào?

 

Ngày 26/05/2020   10:15

Tôi được biết khi cho tặng nhà đất mà không sang tên sẽ bị xử phạt hành chính.  Xin hỏi luật sư việc này theo pháp luật thì được quy định cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn luật sư

Tặng cho nhà đất không sang tên bị phạt thế nào?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An trả lời:

Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ theo quy định trên đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã đưcọ cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện quyền chuyển đổi, tặng cho quyền sử dụng đất.

Nếu không thực hiện đăng ký biến động mức phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng đối với khu vực nông thôn. Đối với không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng.

Nghị Định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai:

Điều 17. Không đăng ký đất đai

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định

Tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

b) Phạt tiền từ 2 -5 triệuđồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Như vậy đối với trường hợp đăng ký biến động bạn nên thực hiện theo đúng thời gian, trình tự, tránh trường hợp không thực hiện bị xử phạt hành chính và không bảo vệ được quyền và nghĩa vụ của người nhận tặng cho.

 

 

Nguồn: CafeLand kết hợp cùng Công ty Luật TNHH Đức An

icon
0913678758